این لینک گروه شهوانی تئوری را روی پوست خودم آزمایش کردم

Views: 144
جان داروی آزمایشی را با یک عارضه مصرف کرد - باتوم بین پاهای او بی حس شد ، تخم های او سنگ شد. او موفق شد به لطف استمناء با نعوظ بی پروا کنار بیاید ، اما خیلی زود ریشه های زیادی را مالید که دیگر نتوانست لینک گروه شهوانی استمناء کند. این دانشمند تحقیق هیچ پادزهر برای این موضوع نداشت. کارمل اندرسون در ابتدا سعی در ترغیب بیمار هیجان زده برای انتظار برای عذاب کرد و التماس کرد که استراحت کند. مرد فقیر از نظر ذهنی ، خالق بزرگ درمان همه بیماری ها را درک کرده بود ، اما او فقط با دست خود حرکات وسواسی را در زیر حوله انجام می داد که این امر ماهیت قدرتمند او را پوشانده بود. در جایی وجود دارد که زن در صورت پیروی از اصل مردانه ، از کاهش میل جنسی در این موارد شنیده باشد. بنابراین ، وی تصمیم گرفت یک تئوری آزمایش نشده را روی پوست خودش آزمایش کند.