رئیس را متقاعد كرد كه دستور لینک کانال سکسی شهوانی را امضا كند

Views: 732
وزیر ترزا به دوست خود اطلاع داد كه رئیس شركت او را شلیك می كند. یکی از دوستان اضافه کرد که جانی یک لینک کانال سکسی شهوانی زن ساز بیهوده است که در صورت خواب راحت متقاعد می شود. نیکول یک دقیقه داشت که در مورد آن فکر کند ، چون رئیس تازه وارد ساختمان شده بود ، همانطور که با سکوت کامل در سالن مشهود است. پس از ملاقات با مدیر ، کارمند غیر مومن بلافاصله تحت کنترل اسناد و مدارک گزارشگری قرار گرفت. سبزه وارد این همه شد و در ازای مکش ، مرد سختگیر را التماس کرد ، اما عضو سینه ترزا به طور مرتب داوطلب شد و اجازه داد که بیدمشک او ترکید. باقی مانده است که بکارت مقعدی را متقاعد کنیم تا رئیس را به امضای نامه استعفا بسپاریم.