پادشاه و لینک کانال های سکسی در تلگرام دختر ترجیح دادند

Views: 251
پادشاه شهوت تصمیم گرفت که با دختر خود سرگرم کننده باشد. او را مجبور به کف کرد و به معنای واقعی کلمه شروع به زور او کرد. برای جلوگیری از فرار دختر ، پای خود را با یک دست و کمر با دست دیگر نگه لینک کانال های سکسی در تلگرام داشت. به محض افتادن خروس بزرگ به بیدمشک ، دختر شروع به ناله کرد و از عمل لذت برد. البته در ابتدا چهره این دختر نوعی تعجب و عصبانیت بود ، زیرا او انتظار چنین تحقیر پدر را نداشت. اما وقتی او شروع به ارگاسم کرد ، تعجب بر چهره او فوراً جای خود را به لبخند گاه به گاه داد. در ابتدا ، حرکات شاه کند و پایدار بود. با شروع روند نزدیک شدن به فینال ، او شروع به سرعت بخشیدن به بدن خود کرد. در پایان ، همه چیز به این واقعیت رسید که عضو تمام شده بود و گربه اش را از تقدیر پر کرده بود.