دختر جنسی لینک داستان های سکسی تلگرام با یک مدیر

Views: 697
مدیر گردشگر در دفتر خود در حال پاسخگویی به تماس ها است. ناگهان ، یک زوج جوان وارد دفتر خود می شوند و به دنبال یک تور داغ به برخی از کشور های گرم هستند. اول ، مدیر آنها را در مقابل او می نشیند و کاتالوگ را نشان می دهد که پیشنهادات مختلفی در آن قرار می گیرد. در همان زمان او به دختر نشسته در جلو نگاه می کند و با یک نگاه بسیار پرشور به او نگاه می کند. در یک لحظه ، او آن را نمی گیرد و دست دختر را می گیرد ، بنابراین جنسیت او را پیشنهاد می کند. مردی که در کنار او نشسته است ، طبیعتاً او را از زیبایی خود دور می کند. اما مدیر حیله گری بلافاصله پول را به دست پسران هل می دهد و خیلی زود دختر را در تمام ترک لینک داستان های سکسی تلگرام ها آرام می کند.