بارتر به طور کامل مرد جوان داستان سکسی لینک تلگرام Lech را ویرایش کرد

Views: 1019
Hitchhiker آنجلا وایت وارد محل برگزاری جشنواره موسیقی خیابانی می شود. چهره ای کثیف و کثیف با پوستر در دستان خود ، خودروهای سیگنال را ترمز کرد به امید اینکه کسی تمام تلاش خود را برای انتخاب یک دختر هیپی زیبا انجام دهد. مهاجر روسی ، لچ ، هنگامی که ضربه گیر عابر پیاده را دید ، ترمز را فشار داد و پیشنهاد داد که با یک ردیف صندلی عقب نسبتاً وسیع به سمت او پرش کنید. پس از گذشت چند دقیقه از سفر ، گشت و گذار پول برای بنزین درخواست کرد ، داستان سکسی لینک تلگرام اما به جای پول نقد ، یک مسافر همکار شاد پیشنهاد کرد که آن را در یک بستر گوشتی بچسباند. بارتر از جوانی کاملاً خوشحال است ، که مدت زیادی است که در بین حفره های سرسبز فرشتگان ، به چنین حفره های باریک خیره نشده است.