فالوس در پرتگاه کیکی کوروش فرو می رود گروه سکسی در موبوگرام

Views: 182
کیکی سایرس روز جدید را با غنیمت باز جشن می گیرد. سوراخ خیره و لرزان است ، انگار از چیزی ناشناخته می ترسد. احساسات بلوند چربی را در مقعد جمع می کند ، مقعد خود را با انگشت می کشد و به چیزهایی نگاه می کند که می تواند الاغ او را به قطر بی سابقه ای سوق دهد. فقط در صورتی که خود را در طول رابطه با گروه سکسی در موبوگرام یک عاشق سیاه نجات دهد ، که جمع آن از یک دست ضخیم تر باشد ، طولانی تر از یک اسپاتول ، سخت تر از یک سنگ است ؟! شاهکار الاغ غصب می شود ، از آنجا که دخترک به رغم ناراحتی در الاغ ، در حمام راحت است. دارلینگ کیکی سعی می کند تا اسفنکتر را آرام کند ، به زیبایی فکر می کند و فال بلافاصله در پرتگاه مخفیگاه به سمت توپ ها می افتد.