دو گرگ توسط خون آشام های مگان راین لینک گروه فیلم های سکسی فریاد می زند

Views: 303
فرزندان خون آشام مگان باران از ذات خودش متنفر است ، اما گرگ ها را حتی بیشتر نفرت دارد. گرگها در طول ماه کامل به حیوانات غیرقابل کنترل تبدیل می شوند. آنها مردم را نابود می کنند و حتی جنایاتی را که به خاطر می آورند به خاطر نمی آورند. این دختر با طایفه ای از سگ های بی ریشه ، شکار در سرزمین های کارخانه های متروکه ، ایستگاه های قطار ، کارخانه های زیرزمینی ، جنگ اعلام کرده است. دومی تلاش می کند خون آشام را بکشد ، اما لیکانتروپوس بیچاره ، که پس از مرگ اجداد در راس بسته ایستاده است ، پیشنهاد می لینک گروه فیلم های سکسی کند که یک جنگجوی فرزانه را بسازید که ژنهای طرفهای جنگ را تحمل کند. گرگ همه را بیرون می برد زیرا وارث قدرت گرگ ، سرعت خون آشام را به ارث می برد و یک سری توانایی های جدید و بی سابقه را توسعه می دهد.