او دختر را برای لینک گروه فیلم سکسی پول در مقابل دوست پسرش یخ زد

Views: 2370
یک قطب به دلیل مشکلات موجود در زمینه کاری نمی تواند به مرغ خود اجازه دهد یک ماشین گران قیمت بخرد. این جمعیت شیرخوار در مورد کاهش کارمندان ، کاهش کمک هزینه ها ، معطل است و در عین حال امیدوار است که شخصی دوست داشتنی را که از ازدواج با یک مرد بسیار ثروتمند امتناع ورزیده ، فریب دهد. ناگهان ، عاشقان با کسب مبلغ زیادی پول ، در حال فروش تبلیغات با پول اتومبیل پر سرعت هستند. یک غریبه موی سفیده و سفید پوست در طی نیم ساعت به تماس می آید و از ترس نشان دادن یک جفت پرماجرا اسکناس با فرق بزرگ ، فقط پیشنهاد کارفرما را باید با دقت بررسی کرد ، زیرا او پیشنهاد می کند که دختر لینک گروه فیلم سکسی را جلوی دوست پسرش بگیرد.